Cindie Schmidt

Energiforvaltning hos børn

Når børn er belastet – Hvordan kan man hjælpe dem tilbage til overskud?

Stressede og belastede børn kan være en alvorlig situation og derfor kan der være behov for rådgivning over længere tid. Denne artikel tager udgangspunkt i en mindre del af hvordan man kan hjælpe sit barn. Men at sætte fokus på energiforvaltning og pauser, kan have en afgørende betydning. Energiforvaltning betyder i sin enkelthed at man skaber balance mellem nærende og drænende aktiviteter, for dit barn. 

Noget af det man ofte sætter fokus på, hos børn der ikke har det godt, er deres energiforvaltning. Bruger de mere energi end de har?

Børn der ikke har det godt, af den ene eller anden årsag, kan ofte have brug for at deres forældre hjælper dem med at energiforvalte. Det betyder at forældrene skal have overblikket over hvornår barnet kan deltage i en aktivitet og hvornår barnet har brug for en pause. Pauserne skal gerne være forbyggende, frem for at bruge pauser når barnet er blevet udmattet.

Pauser kan være flere ting. Når du skal planlægge pauser til dit barn, skal du først være opmærksom på hvad dit barn skal have pause fra? Er der pause fra at interagere med andre mennesker?  Er det en hjerne pause, altså hvor hjernen skal have ro? Er det en sensorisk pause?

For at hjælpe dit barn med bedre energiforvaltning skal du først skabe en opmærksomhed på hvordan barnet bruger sin energi. I hvilke situationer får barnet en nedsmeltning? Er det altid når I er steder med mange lyde? Eller er det når der sættes krav til barnet som barnet ikke kan indfri? Eller måske er det når I som tryghedsvoksne ikke er i nærheden.

Energiforvaltning betyder i sin enkelthed at man skaber balance mellem nærende og drænende aktiviteter, for dit barn. Og det er din opgave som forælder at have overblikket over nærende og drænende aktiviteter. Skriv dem gerne ned, hvornår oplever I at jeres barn får energi af noget, og hvornår oplever I at jeres barn udmattes af noget? Det kan også være en god ide at tale med jeres barn om, hvad der giver energi og hvad der tager energi. Lav evt. en liste over aktivteterne sammen med jeres barn.

At sætte fokus på energiforvaltning medfører ofte også forandringer. Disse forandringer kan dit barn reagere på, fordi I gør noget andet end I plejer. I disse perioder er det vigtigt at være vedholdende, trods reaktioner fra jeres barn. Men det er også her man som forældre kan blive i tvivl, om man gør det rette. Søg evt. rådgivning, for at skabe ro og samarbejde hos jer forældre.

Mental udmattelse

Når man ikke har styr på energiforvaltningen, medfører det ofte en mental udmattelse. Nogle oplever det som træthed, mens andre oplever det som en vrede eller ked af det hed. Fælles er at det hele funder i en forkert energiforvaltning.

Mental udmattelse kan skabe mange negative situationer. Fx vil barnet ikke kunne indfri de krav, som barnet normal vis kan indfri. Adfærden vil ofte ændre sig til det mere negative, fx. vrede, ked af det hed, isolation, svært ved at høre efter, irriteret, mere uro og larmende.

Vores hjerne fungerer sådan, at når hjernen bliver udmattet/træt, vil den prøve at vække sig selv, og det gør den ved at barnet opleves motorisk urolig, eller mere larmende.

Redskaber

 • Lav en liste over nærende og drænende aktiviteter
 • Planlæg pauser i løbet af dagen.
  • Hvad skal der holdes pause fra? (kropslig, sensorisk, interaktion, hjerne)
  • Hvad skal pausen indeholde?
  • Hvor længe skal pausen vare?
  • Hvor skal pausen være ?
  • Hvem skal der holdes pause med?
  • Hvad skal man lave efter pausen?

 

Mere viden om samme emne

Børn, unge og mistrivsel

Artiklen er skrevet af Christine Offenberg Jensen, Uddannet pædagog og har en kandidat i pædagogisk filosofi. Til dagligt arbejder hun på en behandlingsskole, tidligere frivillig ved børns vilkår gennem mange år, samt har instagram profilen koenpaedagogik.

Mental sundhed blandt børn og unge er heldigvis noget, der begynder at komme mere fokus på, både i medierne og fra politisk side. Den stigende opmærksomhed gør, at flere og flere er opmærksomme på, at mange børn og unge mistrives. Når vi læser og hører om antallet af børn og unge i mistrivsel bliver vi alle berørte, både forældre, fagpersoner og pårørende.

 

 

Der er mange hypoteser om hvorfor denne store mistrivsel finder sted og hvad det skyldes.

 

 

En hypotese kunne være, at flere børn og unge har mere skærmtid end tidligere generationer, og forskellig forskning viser at for meget skærm kan påvirke et barns udvikling negativt.

 

 

Jeg er pædagog på en behandlingsskole. De elever, der går på skolen, er bl.a. elver med diagnoser som autisme, adhd, angst, ocd. Derudover har vi elever med skoleværring/skoletilhør og elever som kommer fra familier med færre ressourcer end gennemsnittet.

 

 

Vi oplever at efter tiden med lockdown og nedlukninger i corona perioden er det især blevet svært for børn og unge, som i forvejen var udfordret eller begrænset af deres diagnose, at komme i skole og derfor har fået skoletilhør. Under lockdown var, der mange, der var hjemme med deres skærme, også børnene og de unge, og de har lært at kunne komme igennem en skoledag hjemmefra. Derfor er det for nogle svært at bryde med isolationen og se meningen med at komme tilbage til skolen. For nogle er fællesskabet også rykket ind i skærmene og derfor kan det sociale ikke nødvendigvis trække for at komme i skole, da mange elever har online venner som de kan ‘være sociale’ med, anytime.

 

 

Vi oplever som fagpersoner, at det kan være svært at finde det trækplaster, der gør at børn kommer i skole, samt vi oplever at jo længere tid børnene og de unge er derhjemme, jo dårligere bliver de til at være en del af samfundet og deres udfordringer bliver forstærket.

 

 

Mistrivslen blandt børn og unge sker ikke kun blandt børn og unge med diagnoser og udfordringer. Elever som går i almene skoler oplever også en større ensomhed og mistrivsel end tidligere. Tal fra BørneTelefonen (børns vilkår) viser at flere og flere børn og unge dagligt føler sig ensomme, flere har selvskadende adfærd og nogle kæmper med selvmordstanker.

 

 

Som tidligere nævnt kunne hypoteser om mistrivsel være den øgede brug af skærm hos børn og unge, nedlukninger og isolationer i coronaperioden. En anden hypotese er også, at børn og unge, der vokser op i dag, er vokset op i en institutionaliserende tid, hvor de fra 9-10 mdr er kommet i dagtilbud med forringelser. Der har været store besparelser på dagtilbudsområdet og derfor er normeringerne blevet dårligere. Børn har fra de er små blevet mødt af mange forskellige voksne , evt store udskiftninger i personalegrupper og større børnetal på stuerne. Den store udskiftning fortsætter fra dagtilbud til skolerne. Vi ved at børn har brug for en tryg tilknytning fra de er ganske små og her kan daginstitutioner være en god mulighed for de børn der kommer fra familier med færre ressourcer, men hvis daginstitutioner ikke kan tilbyde disse tilknytningspersoner kan børnene vokse op med svære tilknytningsmetoder som de bærer med sig videre i livet.

 

 

Der er mange måder at søge hjælp til mental mistrivsel, et af de steder der kan søges hjælp er ved det mentale univers. Her er der mange forskellige behandlingsformer for at opnå bedre mental sundhed. Med dette fokus er det vigtigt at være opmærksom på børn og unge og evt undersøge hvilke muligheder de kan anvende for at få det bedr

detmentaleuniv

Børn, unge, seksualitet og køn

Artiklen er skrevet af Christine Offenberg Jensen. Christine er uddannet pædagog og har en kandidat i pædagogisk filosofi. Til dagligt arbejder hun på en behandlingsskole, tidligere frivillig ved børns vilkår 2016-2022 , samt har instagram profilen ‘koenpaedagogik’. Artiklen nedenfor bygger på Christines egne erfaringer og faglige fundament.

Det er et emne som ligger mig meget på sinde. Der er mange forskellige veje at gå når mange diskuterer begreberne seksualitet og køn. Jeg vil i det følgende have fokus på en fordom, som jeg møder i mit arbejde.

I de seneste par år har der været større fokus på kønsidentitet og kønsopfattelser især blandt børn og unge. Det er et emne/tema som berører mange mennesker, senest har der været stor debat om dragshow for børn på Frederiksberg Bibliotek. Mange mennesker har en holdning, når der bliver talt om køn og kønsidentitet. Jeg oplever især at den ældre generation har svært ved at forstå den ændring som er ved at ske og at flere unge mennesker begynder at opfatte, italesætte og agerer anderledes end den binære kønsopfattelse.

Jeg tror at det er naturligt at når man er ung så eksperimenterer man på alle mulige forskellige måder, både når det kommer til seksualitet, krop, køn og sex. sådan tror jeg faktisk det har været i mange mange år, det er bare først nu vi er blevet mere opmærksomme på det end før!. En af de fordomme jeg kan møde i mit arbejde er at unge mennesker som har en diagnose eller kæmper med andre ting oftere også har en anden kønsopfattelse/identitet end majoriteten. Flere mener, at det kan skyldes deres diagnose, at de også kan ‘være forvirret over deres køn’, end hvis de ikke havde en diagnose.

Jeg vil ikke kunne svare på om det er tilfældet ud fra et statistisk perspektiv, jeg kan blot tilføje at, det jeg oplever dagligt er at det er meget individuelt hvordan de unge opfatter sig selv, med eller uden diagnose. Tværtimod oplever jeg, at de unge i dag er så imødekommende overfor hinanden og rummer hinandens forskelligheder. De behøver blot at få at vide at en jævnaldrende/klassekammerat bruger et andet pronomen end forventet, og det respekterer de uden spørgsmålstegn. Hvorimod, i min generation (80’erne) og opefter, oplever jeg at det kan være så svært at sige et andet pronomen end vi er forventelige med og jeg oplever også at der kan være en ironisk tilgang til det fra ældre personer. F.eks, ‘det er bare en fase at ville være en anden’. Måske det er tilfældet, men jeg mener stadig at det skal respekteres på lige fod som vi respekterer eksempelvis en diagnose.

detmentaleuniv

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Om Det Mentale Univers
Det Mentale Univers er en platform der skaber bindeled mellem behandlere og klienter. Det Mentale Univers’ formål er at skabe et univers, hvor det er helt naturligt og almindeligt at dyrke sin mentale sundhed og hvor alle mennesker let kan få adgang til- og har mulighed for at finde rette behandler, for at værne om deres mentale sundhed.

Copyright @ 2024 Detmentaleunivers.dk Alle rettigheder forbeholdt.

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Googles privatlivspolitik og servicevilkår gælder.